29.03.2022 г.

Публикуван е годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Годишният финансов отчет е докладван и приет в новия ESEF формат.