10.03.2023 г.

Публикуван е годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г.

Годишният финансов отчет е докладван и приет в новия ESEF формат.